Že by předzvěst DSmoto? tu se zrodili první nápady.